Skip to main content

Qytetet evropiane do të ofrojnë kampe verore për fëmijët ukrainas

Kryebashkiaku

Komiteti Evropian i Rajoneve (CoR), së bashku me Vitaliy Klitschko, kryetarin e bashkisë së Kievit, nisën një program të ri që do të organizojë kampe verore për fëmijët ukrainas në qytetet evropiane. Nisma u promovua gjatë Sesionit Plenar të 149-të të Komitetit dhe do të jetë në dobi të fëmijëve të moshës shkollore nga rajonet e shkatërruara nga lufta.
Fëmijët ndërmjet moshës 6 dhe 17 vjeç dhe kujdestarët e tyre shoqërues (1 i rritur për 10 fëmijë) do të kenë mundësinë të qëndrojnë me bashkëmoshatarët e tyre dhe të marrin mbështetje të targetuar psikologjike për të stabilizuar gjendjen e tyre emocionale dhe për t'i ndihmuar ata të shpërqendrohen nga përvojat traumatike.
Evropa si një hapësirë e sigurt
Qëllimi i përgjithshëm është krijimi i një hapësire ku ata do të jenë në gjendje të ndihen të sigurt dhe të gjejnë normalitet përmes një rutine të ekuilibruar ditore që mund të kontribuojë në rikthimin e besimit në të ardhmen. Aktivitetet në natyrë, sportet dhe aktivitetet rehabilituese do të ndihmonin në përmirësimin e shëndetit fizik dhe mendor.
Klasat e zhvillimit do të pasurojnë njohuritë e çdo fëmije apo të riu dhe do të ofrojnë përvojën e komunikimit në një gjuhë të huaj, ndërkohë që mbështetja psikologjike profesionale duhet të jetë e disponueshme në gjuhën amtare të fëmijëve.
"Ky projekt është një prioritet konkret dhe vendimtar për ne. Anëtarët e KR nga e gjithë BE-ja kanë treguar tashmë gatishmërinë e tyre për të mirëpritur fëmijët dhe janë mobilizuar për të shpërndarë informacion rreth kësaj nisme midis të gjitha autoriteteve lokale dhe rajonale të BE-së, në bashkëpunim me shoqatat kryesore”, shpjegoi Presidenti i KR, Apostolos Tzitzikostas.
Roberto Gualtieri, kryetari i bashkisë së Romës, konfirmoi në seancën plenare se qyteti i tij do të marrë patjetër pjesë në nismë.
Kohëzgjatja e kampeve do të jetë 4-5 javë ose më shumë, në varësi të disponueshmërisë së organizatorëve lokalë. Shpenzimet e qëndrimit të fëmijëve në kamp, duke përfshirë udhëtimin dhe aktivitetet gjatë kampit, mbulohen nga pritësit - autoriteti lokal/rajonal me përfshirjen e mundshme të partnerëve privatë lokalë.