Ekipi i Projektit “Bashkitë për në Evropë”, një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, iu bashkua me kënaqesi Takimit Teknik të Rrjetit të Pikave Kombetare te Kontaktit (NCP) të Horizon Europe, organizuar nga Agjensia Kombetare për Kërkimin Shkencor dhe Inovacionin (AKKSHI), në cilësinë e Koordinatorit Kombëtar të Programit, nën kujdesin e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe në bashkëpunim me BpE. 

11 Maj 2022

Projektet “BE për Bashkitë” dhe “Bashkitë për në Evropë 2.0”, të financuara nga Bashkimi Evropian kanë vazhduar në qytetin e Elbasanit, serinë e seancave informuese mbi Thirrjen e Dytë të Skemës së Granteve të “BE për Bashkitë”, ku kanë marrë pjesë stafet e Njësive të Integrimit Evropian, në bashkitë e rajonit të Shqipërisë së mesme.

11 Maj 2022

Në datën 12 prill 2022, projekti “BE për bashkitë” në bashkëpunim me projektin “Bashkitë për në Evropë”, dhe me mbështetjen e Bashkimit Evropian, kanë zhvilluar në Tiranë takimin rrjetëzues me pjesëmarrjen e drejtuesve të Njësive të Integrimit Evropian në 61 bashkitë e Shqipërisë, si dhe përfaqësues nga bashkitë e vendeve të Evropës Juglindore.

04 Maj 2022

Komiteti Evropian i Rajoneve (CoR), së bashku me Vitaliy Klitschko, kryetarin e bashkisë së Kievit, nisën një program të ri që do të organizojë kampe verore për fëmijët ukrainas në qytetet evropiane. Nisma u promovua gjatë Sesionit Plenar të 149-të të Komitetit dhe do të jetë në dobi të fëmijëve të moshës shkollore nga rajonet e shkatërruara nga lufta.

04 Maj 2022

Projektet “BE për Bashkitë” dhe “Bashkitë për në Evropë 2.0”, të financuara nga Bashkimi Evropian kanë organizuar në Lezhë seanca informimit dhe trainimi mbi “Shkrimin e një Projekti të suksesshëm”, ku kanë marrë pjesë bashkitë që kanë interes të aplikojne në thirrjen e dytë të skemës së Granteve të projektit BE për Bashkitë (EU for Municipalities - EU4Municipalities).

29 Pri 2022

The Mayor
Qytetet u përzgjodhën nga Komisioni Evropian dhe me mbështetjen e tij, ato duhet të bëhen pionierët në përpjekjen e BE-së për zero ndotje deri në vitin 2050

29 Pri 2022