Në Gjirokastër është zhvilluar në një takim të zgjeruar me praninë e Ambasadorit të BE në Shqipëri, Z. Luigi Soreca, kryebashkiakë, shoqërinë civile dhe mediat, ku janë prezantuar dhe është shënuar fillimi zyrtar i tre projekteve: “Bashkitë për në Evropë 2.0”, “BE për Bashkitë” dhe “STAR III”. 
Të pranishëm kanë qenë Zv.Ministri i Brendshëm, Z. Andi Mahile si dhe Kryenegociatori i Shqipërisë, Z. Zef Mazi.
Të tre këto projekte që financohen nga Bashkimi Evropian,mbështesin bashkitë shqiptare në procesin e pranimit në BE.

14 Tet 2021

Shkolla Shqiptare për Administraten Publike (ASPA), partneri kryesor i Projektit Bashkitë për në Evropë, ka prezantuar gjatë një takimi online me të gjithë drejtuesit e Njësive të Integrimit Evropian në bashkitë e Shqipërisë, Draft Raportin mbi Vlerësimin e Nevojave për Trainime për pushtetin vendor.

Gjetjet e këtij raporti do të përbëjnë edhe bazën e kurrikulës së trainimit përgjatë zbatimit të projektit “Bashkitë për në Evropë”, sa i përket fushës së integrimit evropian.

06 Tet 2021

Shkolla Shqiptare për Administratën Publike (ASPA), partneri kryesor i Projektit “Bashkitë për në Evropë”, ka kryer së fundmi një Vlerësim Nevojash për Trainime për Pushtetin vendor, në të 61 bashkitë e Shqipërisë, pervec te tjerave.

Gjetjet e Raportit janë prezantuar në një aktivitet të organizuar nga BpE dhe ASPA në formën e një Focus Grup-i, me stafet e Njësive të Integrimit Evropian nga 11 bashki. Përfaqësuesja e ASPA, Znj. Adela Kula dhe ekipi i projektit Bashkitë për në Evropë, kanë diskutuar në lidhje me përfundimet dhe validimin e këtij Vlerësimi.

23 Sht 2021

Stafi i BpE zhvilloi dy ditë takimesh intensive në Bashkinë Gjirokastër, me kryetarët e bashkive pjesë e këtij Qarku, anëtarë të Këshillit Bashkiak, organizatat e shoqërisë civile, drejtues të Njësive të Integrimit Evropian.

Menaxheri i projektit në Delegacionin e BE në Tiranë, Z. Orlando Fusco, Menaxher Programi për Qeverisjen e Mirë, ishte i pranishëm në takimet që u mikpritën prej kryetarit të Bashkisë së Gjirokastrës, Z. Flamur Golemi.

10 Gsh 2021
Pas shpalljes me sukses të Tiranës, si “Youth Capital” për vitin 2022, një tjetër hap është hedhur, për ta vendosur qytetin tonë, në qendër të aktiviteteve evropiane mbi rininë dhe inovacionin.
16 Kor 2021
Njësia për Integrimin Europian Diasporës dhe projekteve, Bashkia Mat organizoi një vizitë pranë zyrave të Europe House, Tiranë. Në këtë takim morën pjesë të rinjtë e qytetit dhe specialistët e Njësisë për Integrimin Evropian dhe Diasporës.
13 Kor 2021