Skip to main content
 • Acquis i BE-së, trajnimet vazhdojnë me Arsimin, Kulturën dhe Sipërmarrjen

  Acquis e 🇪🇺 BE-së – Kapitujt e Negociatave: Trajnimet e ASPA dhe BpE vazhdojnë me temat e Arsimit, Kulturës dhe Sipërmarrja
  ASPA dhe “Bashkitë për në Evropë” vazhdojnë trajnimet mbi Politikat dhe Legjislacionin e 🇪🇺.
  Trajnimet po zhvillohen me grupe nëpunësish nga sektorë të ndryshëm, në strukturat e organeve të qeverisjes vendore 🇦🇱.
  23-24 Nëntor 2022, diskutuam për Arsimin, Kulturën dhe Sipërmarrjen. 

 • Workshop-i 2- ditor i TAIEX vazhdonë me bashkitë e jugut

  Në datat 17-18 nëntor 2022, në qytetin e Beratit, është zhvilluar Workshop-i tjetër 2-ditor i TAIEX, “Mbështetje për Pushtetin Lokal për t'u përgatitur dhe për të zbutur rreziqet e shumëfishta”. 
  Takimi i radhës është zhvilluar me përfaqësues të sektorëve dhe drejtorive të Mbrojtjes Civile të bashkive të jugut të Shqipërisë.
  Workshop-i është organizuar në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme të Shqipërisë dhe Agjencinë për Mbështjetjen e Vetëqeverisjes Vendore dhe është mbështetur nga “Bashkitë për në Evropë”, një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian dhe ASPA.

 • “Përballimi i rreziqeve dhe fatkeqësive nga emergjencat civile”, Workshop 2-ditor i TAIEX me bashkitë e veriut

  Në datat 14-15 nëntor 2022, në Shkodër është zhvilluar Workshop-i 2-ditor i TAIEX, me temë “Mbështetje për Pushtetin Lokal për t'u përgatitur dhe për të zbutur rreziqet e shumëfishta”.
  Workshop-i është organizuar në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme të Shqipërisë dhe Agjencinë për Mbështjetjen e Vetëqeverisjes Vendore dhe është mbështetur nga “Bashkitë për në Evropë”, një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian dhe ASPA.

 • Vlerësimi i Performancës së Bashkive, AMVV dhe Bashkitë për në Evropë organizojnë seancë informimi

  Për dy ditë me radhë, “Bashkitë për në Evropë”, një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian dhe Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore, kanë organizuar sesionin e informimit mbi vlerësimin e performancës së bashkive, gjatë të cilit është prezantuar edhe raporti “Bashkitë në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian - Vlerësimi i performancës 2021”.

 • Fillon seria e trajnimeve “Drejtimi i suksesshëm dhe menaxhimi i ndryshimit”

  Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA), në bashkëpunim me “Bashkitë për në Evropë”, një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian dhe projektin “Financat Lokale”, kanë filluar serinë e trajnimeve me temë “Drejtimi i suksesshëm dhe menaxhimi i ndryshimit”!
  Në datat 2-3 nëntor 2022, përfaqësues të trupës së menaxhimit të lartë të institucioneve të qeverisjes vendore, ishin pjesë e modulit të parë, të këtij programi, i cili përbëhet nga 5 module.