Progresi i përgjithshëm i bërë nga Qeveria Vendore

Bashkia: 
Shijak & Durrës
Profili i eventit: 
Platforma "online - zoom"
Data: 
E mërkurë, Tetor 7, 2020