Progresi i bërë nga Qeveria Vendore në çështjet lidhur me Sundimin e Ligjit

Bashkia: 
Pogradec
Profili i eventit: 
Platforma "online - zoom"
Data: 
E premte, Tetor 9, 2020