Progresi i bërë nga Qeveria Vendore në çështjet lidhur me Gjyqësorin dhe të Drejtat Themelore

Bashkia: 
Kukës
Profili i eventit: 
Platforma "online - zoom"
Data: 
E enjte, Tetor 8, 2020