Nga të rinjtë tek “Read in BiblioTECH”. Bashkia Tiranë aplikon për “Kryeqyteti Evropian i Inovacionit”

  • Posted on: 16 July 2021
  • By: admin

Pas shpalljes me sukses të Tiranës, si “Youth Capital” për vitin 2022, një tjetër hap është hedhur, për ta vendosur qytetin tonë, në qendër të aktiviteteve evropiane mbi rininë dhe inovacionin.

Drejtoria e Integrimit Evropian dhe Projekteve të Huaja në Bashkinë e Tiranës ka aplikuar me sukses, duke dorëzuar Projekt-Propozimin “Read in BiblioTECH”, për të konkurruar si Kryeqyteti Evropian i Inovacionit.

Suksese Drejtorisë së Integrimit Evropian dhe Projekteve të Huaja në Bashkinë e Tiranës, në hapin e madh të radhës.