Këndi i BE Bashkia Pogradec

Adresa: 
Bulevardi “Rreshit Çollaku”, Lagja: Nr.2
Kordinatori: 
Blerta Como
Mobile: 
00355 (0) 696185835
Tel: 
00355 (83) 222222
Fax: 
00355 (83) 222441