Këndi i BE Bashkia Peqin

Adresa: 
Blv. "Mustafa Gjinishi", Pallati i Kultures, Kati i Pare
Kordinatori: 
Raimonda Zyba
Mobile: 
00355 (0) 685315869