Këndi i BE Bashkia Malësi e Madhe

Kordinatori: 
Marsida Kola
Mobile: 
00355 (0) 672040408