Këndi i BE Bashkia Korçë

Adresa: 
Bashkia Korçë, Rr. "28 Nentori", nr.1, L.7, Korçë, Kodi Postar 7001
Kordinatori: 
Aida Shkodrani
Mobile: 
00355 (0)