Këndi i BE Bashkia Klos

Kordinatori: 
Aurela Burreli
Mobile: 
00355 (0) 688253223