Këndi i BE Bashkia Fushe Arrez

Kordinatori: 
Marjan Doda
Mobile: 
00355 (0) 685948024