Këndi i BE Bashkia Diber

Adresa: 
Pallati i Kulturës “Haki Stërmilli” kati i 2-të
Kordinatori: 
Ardit Vranici
Mobile: 
00355 (0) 685919120