Hapet Regjistrimi per pjesmarrje ne Javën Evropiane të Rajoneve dhe Qyteteve. REGJISTROHUNI!!

  • Posted on: 4 September 2020
  • By: admin

 

Pavarësisht nga vështirësitë e krijuara nga pandemia COVID 19, #EURegionsWeek 2020 do t'u ofrojë pjesëmarrësve më shumë se 500 seanca pune dixhitale për të zbuluar për tre javë rresht në Tetor, nga 5-22 Tetor, duke mbuluar tema të ndryshme sipas përparësive tematike Fuqizimi i Qytetarëve; Kohezioni dhe Bashkëpunimi; dhe Evropa e Gjelbër.

Për shkak të masave të sigurisë dhe situatës sanitare të shkaktuar nga pandemia, ky vit do të jetë EURegionsWeek i parë plotësisht dixhital ndonjëherë:

  • të gjitha sesionet e punës do të organizohen praktikisht pa audiencë fizike,
  • Sesionet kryesore të EURegionsWeek 2020 - Hapja Politike, Mbyllja Politike, dialogët për Qytetarët dhe debatet e nivelit të lartë do të transmetohen dhe transmetohen drejtpërdrejt,
  • ekspozitat do të zëvendësohen nga ekspozitat interaktive virtuale me hapat virtualë,
  • EURegionstalks do të organizohen si një sesion virtual ose do të regjistrohen paraprakisht dhe të arritshme në internet.

Rregjistrimet jane te hapura deri me 27 Shtator!! Per t’u rregjistuar klikoni ne linkun https://europa.eu/regions-and-cities/register