Skip to main content

Fuengirola, Spanjë: Një “smart city” për shërbimet publike

Këtë vit këshilli bashkiak po integron një sistem sensor multimodal për ndriçimin, nivelet e zhurmës dhe më shumë

Bashkia e Fuengirolas (Spanjë) njoftoi se ka ndërmarrë hapat e parë për të zbatuar një sistem të ri inteligjent, i cili do të lejojë kontrollin në kohë reale të shumicës së shërbimeve bazë publike që ofron. Kjo thekson ambicien e qytetit bregdetar andaluzian për t'u bërë një qytet vërtet i zgjuar (smart city), duke përdorur mjete që kanë rezultuar të suksesshme në vende si Parisi, Nju Jorku, Londra dhe Miami.

Sistemi i ri inteligjent, i bazuar në sensorët në distancë, synon të optimizojë kursimet e energjisë në qytet dhe të zvogëlojë sasinë e karbonit. Ai do të dixhitalizojë kontrollin e shërbimeve bazë publike, si ndriçimi, nivelet e zhurmës, pajisjet e trafikut, ujitja, ishujt ekologjikë dhe ndërtesat e banimit. Kostoja e implementimit ka një faturë prej rreth një milion euro.

Disa shembuj të përfitimeve të sjella nga sistemi inteligjent

Në këtë mënyrë, nëpërmjet monitorimit dhe kontrollit në kohë reale të dritave të rrugëve, pikave të ujitjes së kopshteve, apo matësve të nivelit të zërit që do të instalohen në pika të ndryshme, përgjegjësit e shërbimeve bashkiake përkatëse do të dinë, falë një paneli kontrolli të kompjuterizuar, statusin e këtyre objekteve në çdo moment të caktuar.

Pajisjet në fjalë do të jenë gjithashtu në gjendje të optimizojnë konsumin e tyre të energjisë dhe kostot operative. Për më tepër, zbatimi i kësaj teknologjie do të ofrojë një sërë përfitimesh, duke përfshirë nivele më të larta sigurie, kënaqësie dhe mirëqenieje për të gjithë qytetarët.

Si shembull, në rastin e ndriçimit publik, ndriçimi i dritave të rrugëve në çdo rrugë do të përshtatet sipas përdorimit mesatar të ditës dhe çdo ndërprerje eventuale do të zbulohet në momentin që ato ndodhin.

Po kështu, në rast reshjesh, sistemi do të mund të ndërpresë ujitjen e kopshteve. Nëse sensorët e ndryshëm të zërit zbulojnë ngopjen e zhurmës në një vend të caktuar, platforma do të aktivizojë një paralajmërim për policinë lokale në mënyrë që ata të mund të ndërgjegjësohen për situatën dhe të ndërhyjnë.