Skip to main content

100 qytete evropiane do të lëshojnë 0 gazra në atmosferë deri në 2030

The Mayor
Qytetet u përzgjodhën nga Komisioni Evropian dhe me mbështetjen e tij, ato duhet të bëhen pionierët në përpjekjen e BE-së për zero ndotje deri në vitin 2050

Sot, Komisioni i Evropian shpalli 100 qytetet që do të marrin pjesë në Misionin e BE për qytetet klimatikisht neutrale (zero lëshime gazrash të dëmshme në atmosferë) dhe qytetet inteligjente deri në vitin 2030. Qëllimi i Misionit, si një mjet politik i BE-së, është të mbështesë objektivat e Horizon Europe, me iniciativa më të prekshme dhe në shkallë më të vogël që synojnë çështje specifike.
Në këtë rast, misioni i qyteteve deri në vitin 2030 zgjedh të krijojë qendra urbane model, që mund të mbështesin një ekosistem të lulëzuar inovacionesh të gjelbra. Komisioni synon të stimulojë lidhjet ndërmjet autoriteteve lokale, autoriteteve kombëtare, institucioneve të BE-së, komunitetit akademik dhe qytetarëve.
Në janar, ata nisën thirrjen e parë për aplikime dhe pas 377 kandidaturave, komisioni u ndal në 100 qytete. Qytetet janë nga të 27 shtetet anëtare dhe përfshijnë gjithashtu disa hyrje nga vende të tjera që aspirojnë si si Mali i Zi, Izraeli, Shqipëria etj. Ato përfshijnë gjithashtu 12 kryeqytete evropiane si Parisi, Dublini, Amsterdami, Madridi, Lisbona dhe Sofja.
Qytetet kanë një rol të rëndësishëm në ndryshimin e klimës
Sipas të dhënave të Komisionit të BE-së, aktualisht, 75% e banorëve të bllokut jetojnë në qytete. Në shkallë globale, qytetet zënë vetëm 4% të masës tokësore të tokës, por konsumojnë 65% të prodhimit total të energjisë ndërsa prodhojnë 70% të emetimeve globale të CO2.
Kjo është arsyeja pse përfshirja i qyteteve në luftën kundër ndryshimeve klimatike mund të ketë një ndikim të madh në arritjen e qëllimeve të qëndrueshmërisë. Dhe Komisioni dëshiron t'i përdorë këto qytete kryesore si model për pjesën tjetër, pasi afatet klimatike po afrohen çdo ditë e më shumë.
Sipas Marrëveshjes së Gjelbër, kombet duhet të reduktojnë emetimet me 55% deri në vitin 2030. Në praktikë, kjo do të thotë ajër më i pastër, më pak mbingarkesë, transport publik më të mirë dhe më pak zhurmë.

Hapi tjetër për njëqind të zgjedhurit
Qëllimi i misionit është mjaft i thjeshtë – të ketë 100 qytete klimatikisht neutrale deri në vitin 2030. Në të njëjtën kohë, ato duhet të veprojnë si qendra eksperimentimi dhe inovacioni, që mund t'i shtyjnë të tjerët drejt qëllimit deri në vitin 2050. Pasi të hyjnë në program, ata do të jenë në gjendje të marrin këshilla dhe ndihmë të personalizuar nga NetZeroCities dhe të përthithin fonde shtesë.
100 qytetet gjithashtu do të zhvillojnë tani diçka që Komisioni e quan Kontratat e Qytetit Klimatik. Këto do të hartojnë strategjitë e autoriteteve lokale për të reduktuar emetimet në të gjithë sektorët si energjia, ndërtimi, menaxhimi i mbetjeve dhe transporti, së bashku me planet e investimeve.
Procesi i zhvillimit të kontratave klimatike supozohet të përfshijë qytetarët, autoritetet, organizatat kërkimore dhe sektorin privat. Në të njëjtën kohë, qytetet që ecin përpara drejt emetimeve zero duhet të bëhen vende më tërheqëse për investime, për shkak të inovacioneve të tyre dhe rritjes së dukshmërisë.
Presidentja e Komisionit të BE-së, Ursula von der Leyen shpjegoi se, pavarësisht se tranzicioni i gjelbër po kalon në të gjithë kontinentin, ka gjithmonë nevojë për pionierë që përpiqen për më shumë.