Skip to main content
 • Acquis i BE-së, trajnimet vazhdojnë me Arsimin, Kulturën dhe Sipërmarrjen

  Acquis e 🇪🇺 BE-së – Kapitujt e Negociatave: Trajnimet e ASPA dhe BpE vazhdojnë me temat e Arsimit, Kulturës dhe Sipërmarrja
  ASPA dhe “Bashkitë për në Evropë” vazhdojnë trajnimet mbi Politikat dhe Legjislacionin e 🇪🇺.
  Trajnimet po zhvillohen me grupe nëpunësish nga sektorë të ndryshëm, në strukturat e organeve të qeverisjes vendore 🇦🇱.
  23-24 Nëntor 2022, diskutuam për Arsimin, Kulturën dhe Sipërmarrjen. 

 • Workshop-i 2- ditor i TAIEX vazhdonë me bashkitë e jugut

  Në datat 17-18 nëntor 2022, në qytetin e Beratit, është zhvilluar Workshop-i tjetër 2-ditor i TAIEX, “Mbështetje për Pushtetin Lokal për t'u përgatitur dhe për të zbutur rreziqet e shumëfishta”. 
  Takimi i radhës është zhvilluar me përfaqësues të sektorëve dhe drejtorive të Mbrojtjes Civile të bashkive të jugut të Shqipërisë.
  Workshop-i është organizuar në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme të Shqipërisë dhe Agjencinë për Mbështjetjen e Vetëqeverisjes Vendore dhe është mbështetur nga “Bashkitë për në Evropë”, një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian dhe ASPA.

 • "Civil emergencies on facing risks and disasters ", TAIEX 2-day workshop with northern municipalities

  On 14th and 15th of November 2022, the 2-day TAIEX Workshop was held in Shkodër, on the "Support for Local Government to prepare and mitigate multiple risks".
  The workshop was organized in cooperation with the Ministry of Interior of Albania and the Agency for the Support of Local Self-Government, supported by "Municipalities for Europe", a project financed by the European Union and ASPA.

 • Evaluation of the Performance of Municipalities, AMVV and Municipalities for Europe organize an information session

  For two consecutive days, "Municipalities for Europe", a project financed by the European Union and the Agency for the Support of Local Self-Government, organized an information session on the evaluation of the performance of municipalities, during which  the report on "Municipalities in the process of Albania's integration into the European Union - Performance evaluation 2021"was presented .

 • "Successful leadership and change management" training series begins

  The Albanian School of Public Administration (ASPA) in cooperation with "Municipalities for Europe", a project financed by the European Union, as well as the "Local Finances" project, started a series of trainings on "Successful management and change management"!
  On November 2nd-3rd, 2022, representatives of the senior management team of local government institutions were part of the first module of this program, which consists of a total of 5 modules.