Këndi i BE Bashkia Shkodër

Adresa: 
Rr. 13 Dhjetori, Nr.1 4001, Shkodër
Kordinatori: 
Joana Mjekaj