Këndi i BE Bashkia Pustec

Adresa: 
Fshati Pustec, Korçë
Kordinatori: 
Andoneta Jankulla
Mobile: 
00355 (0) 694436304