Këndi i BE Bashkia Kuçovë

Adresa: 
Rruga Nene Tereza
Kordinatori: 
Enkelejda Peco
Mobile: 
00355 (0) 675701999