Skip to main content

Kreu

Content Builder

Platforma e brendshme e komunikimit e projektit “Bashkitë për në Evropë” dhe 61 Njësive të Integrimit Evropian

Projektet e financuara nga donatorët të menaxhuara nga bashkitë

“Ambasadorët” e Bashkimit Evropian në çdo Bashki të Shqipërisë

 

 

Misioni Ynë

Rritja e kapaciteteve të Njësive të Qeverisjes Vendore, në kuadër të proçesit të integrimit evropian të Shqipërisë

Veprimtaria e Bashkimit Evropian

Galeria video dhe fotografike nga aktivitetet e projektit “Bashkitë për në Evropë”

Botim periodik me informacione të ndryshme nga veprimtaria e Projektit

Galeria e botimeve në format elektronik, të realizuara nga projekti “Bashkitë për në Evropë”

Kronika të pranisë së aktiviteteve të projektit në mediat e ndryshme audiovizive

Bashkimi Evropian dhe Qeverisja Lokale