EU Corner Laç - Kurbin Municipality

Address: 
Bashkia Laç. "Lagjia Nr.3, Laç"
Koordinator: 
Armandela Bardhi
Mobile: 
00355 (0) 695212764