EU and local government

Kompleksi i Peperklip në Rotterdam po bëhet shtëpia që do të rezistojë në të ardhmen, për 1300 njerëz

28 Jun 2020

Zbuloni se si platformat e qytetarëve digjitalë mund të ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve vendore

28 Jun 2020