MANUAL INFORMUES PËR ROLIN E QEVERISJES LOKALE NË PROÇESIN E INTEGRIMIT EVROPIAN TË SHQIPËRISË - Prill 2018