Leaflet Qeveria Vendore në nivelin Evropian dhe atë Shqiptar