Këndi i BE Bashkia Vorë

Adresa: 
Rruga "Unaza", Nr. 73, Kodi Postar 1032, Vorë
Kordinatori: 
Arlind Papa
Mobile: 
00355 (0) 695123748