Këndi i BE Bashkia Vlorë

Adresa: 
Sheshi “4 Heronjte”. Kati I pare. Vlore
Kordinatori: 
Fabiola Deliaj
Mobile: 
00355 (0) 695136904