Këndi i BE Bashkia Tiranë

Adresa: 
Sheshi "Skënderbej",Nd. 2
Kordinatori: 
Ina Bregaj
Mobile: 
00355 (0) 675555556