Këndi i BE Bashkia Tepelenë

Adresa: 
Rr.Ali Pashe Tepelena Sheshi “Lord Bajron”
Kordinatori: 
Aleksander Toti