Këndi i BE Bashkia Selenicë

Kordinatori: 
Nerjad Alikaj
Mobile: 
00355 (0) 695471424