Këndi i BE Bashkia Sarandë

Adresa: 
rr.Abedin Dino, nr 11
Kordinatori: 
Nertila Behri
Mobile: 
00355 (0) 689076262