Këndi i BE Bashkia Pukë

Adresa: 
Bashkia Puke, kati i pare
Kordinatori: 
Suzana Ahmeti
Mobile: 
00355 (0) 693030227