Këndi i BE Bashkia Përmet

Adresa: 
Qëndra Kulturore Multifunksionale, Kati 1, Shëtitorja “ Odhise Paskali”6401
Kordinatori: 
Denisa Mamillo
Mobile: 
00355 (0) 697394515