Këndi i BE Bashkia Memaliaj

Adresa: 
Rruga Tafil Buzi, godina nr.7
Kordinatori: 
Xhuvana Kuci
Mobile: 
00355 (0) 699298504