Këndi i BE Bashkia Mat - Burrel

Adresa: 
Sheshi "Ahmet Zogu" Burrel
Kordinatori: 
Lumturie Gjoka
Mobile: 
00355 (0) 683621883