Këndi i BE Bashkia Lushnje

Adresa: 
Lagjia Kongresi i Lushnjes
Kordinatori: 
Lidjona Krakulli
Mobile: 
00355 (0) 697495575