Këndi i BE Bashkia Kukës

Adresa: 
Pallati i Kultures “Hasan Prishtina”, kati i dyte
Kordinatori: 
Valdete Sinanaj
Mobile: 
00355 (0) 674822110