Këndi i BE Bashkia Krujë

Adresa: 
Sheshi "Skenderbej" Kruje
Kordinatori: 
Drini Masha
Mobile: 
00355 (0) 692604823