Këndi i BE Bashkia Kamëz

Adresa: 
Bulevardi "Nënë Tereza"
Kordinatori: 
Dorisjana Hasani
Mobile: 
00355 (0) 683138996