Këndi i BE Bashkia Gramsh

Adresa: 
Sheshi "Kamber Dermushi", Lagjia"Holta", Rruga"10 Korriku", Kati I, Bashkia Gramsh
Kordinatori: 
Ergita Kaso
Mobile: 
00355 (0) 692331292