Këndi i BE Bashkia Gjirokastër

Adresa: 
Sheshi Cerçiz Topulli
Kordinatori: 
Kostandina Coparka
Mobile: 
00355 (0) 699687885