Këndi i BE Bashkia Elbasan

Adresa: 
Rruga 11 Nëntori
Kordinatori: 
Kristina Kreka
Mobile: 
00355 (0) 695838643