Këndi i BE Bashkia Durrës

Adresa: 
Lgj. Nr. 1, Sheshi “Liria”
Kordinatori: 
Pranvera Gagani
Mobile: 
00355 (0) 673966496