Këndi i BE Bashkia Berat

Adresa: 
Blvd. “Republika”, Berat, Shqipëri
Kordinatori: 
Orges Bozaxhiu
Mobile: 
00355 (0) 698127786
Tel: 
00355 (0) 2 32 34 935
Fax: 
00355 (0) 2 32 34 036