Të njohim BE

  • Posted on: 8 January 2019
  • By: admin

Në datën 3 Prrill 2018, Këndi i BE në bashkinë Shkodër, organizoi takimin me temë “Të njohim Bashkimin Evropian” me nxenësit e  shkollës 9 vjeçare “Branko Kadia” të këtij qyteti.
Qëllimi i këtij aktiviteti ishte zgjerimi i njohurive dhe informacionit në lidhje me BE-në si pjesë e kurrikulës mësimore të këtyre nxënësve. 
Përveç informacionit të zgjeruar që ata morën rreth BE, institucioneve, poliitkave dhe programeve të saj nga punonjësit e Këndit të BË, Znj. Mjekaj, përgjegjëse e sektorit të statistikave pranë Bashkisë Shkodër, trajtoi çeshtjen e statistikave në Bashkimin Evropian, temë që u prit me mjaft interes nga të pranishmit.