Skip to main content

Një shtysë e re për demokracinë evropiane: Karta Evropiane për Rininë dhe Demokracinë: Komiteti i Rajoneve dhe Forumi Rinor Evropian bashkojnë forcat

Në kuadër të Vitit Evropian të Rinisë 2022 dhe Konferencës për të Ardhmen e Evropës, Komiteti Evropian i Rajoneve, zëri i rajoneve dhe qyteteve të BE-së së bashku me Forumin Rinor Evropian, zëri i të rinjve në Evropë, lançuan procesin e bashkëkrijimit të një Karte Evropiane për të rinjtë dhe demokracinë. Karta do të përpiqet të ndërtojë dhe konsolidojë një hapësirë demokratike miqësore për të rinjtë, për të siguruar që zërat e të rinjve të përfaqësohen zyrtarisht, vazhdimisht dhe gjithmonë në Bashkimin Evropian.

Procesi i bashkëkrijimit të Kartës u nis gjatë Samitit të 9-të të Rajoneve dhe Qyteteve në Marsejë dhe do të zhvillohet deri në fund të vitit 2022. Për të përmbushur objektivin e tij për të fuqizuar dhe përfshirë të rinjtë në vendimmarrje, propozimet për Kartën do të mblidhet përmes proceseve pjesëmarrëse, të cilat mund të përfshijnë konferenca, seminare, konsultime online, etj. për t'i lejuar të rinjtë të shprehin idetë e tyre dhe të debatojnë me përfaqësuesit lokalë dhe rajonalë dhe aktorë të tjerë. Ceremonia përfundimtare e firmosjes do të mbahet në dhjetor 2022 në seancën plenare të Komitetit Evropian të Rajoneve për të miratuar Kartën.

Më shumë informacione do të jenë të disponueshme në një faqe të dedikuar.