Mesazhe sensibilizuese per Covid 19-Bashkia Lushnje

  • Posted on: 9 April 2020
  • By: admin

Nëse jemi të gjithë bashkë, por duke kryer, gjithsecili detyrën e tij, do ia dalim,patjetër që do ia dalim❗

Në situatëm ku gjendemi, një rol të rëndësishëm kanë marrë dhe fëmijët të cilët zbatojnë me përpikmëri udhëzimet, por njëkohësisht ata japin dhe mesazhet e tyre për pëballimin e Covid 19.

Konkretisht, Zyra e Integrimit, Bashkia Lushnje,në bashkëpunim me fëmijet e Qendrës Kulturore Lushnje, realizuan përmes vizatimeve, mesazhe dhe këshilla për bashkëmoshatarët e tyre, por jo vetem, se si të mbrohemi nga Covid 19.

#Qëndroninështëpi

#Kujdespofrikëaspak