Këndi i BE-së Bashkia Prrenjas organizoi takimin "Të drejtat e fëmijeve"

  • Posted on: 20 February 2019
  • By: admin

Ky aktivitet u zhvillua më 25.01.2019 në shkollën 9-vjecare "Qybra Sokoli" në klasën e II A  nën kujdesin dhe perkushtimin e vecante të mesuese Valbona Shuli në bashkepunim me Këndin e BE-së të Bashkisë Prrenjas. Fëmijet u ndane në grupe ku secili prej tyre kishte role te vecanta për rastet e diskriminimeve dhe te drejtat e tyre.