Këndi i BE Bashkia Kolonjë

Adresa: 
Sheshi "Rilindja" Erseke, Godina e Bashkise, Hyrja anesore, Kati i pare
Kordinatori: 
Alban Cabej
Mobile: 
00355 (0) 693747456